Social and psychological support of couples in treating infertility (case study of the polish research)

Автор: Suchocka Lilia, Pasek Magorzata, Blicharz Magdalena, Leonidova Galina V.

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Global experience

Статья в выпуске: 2 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

According to the World Health Organization (WHO), nearly 60-80 million couples worldwide struggle with infertility - inability to conceive a child without medical assistance. Infertility is a relevant medical, social, socio-psychological, and demographic problem that negatively affects the demographic situation across the world. In this regard, assisted reproductive technologies help. Infertility diagnosis and treatment is a lengthy and burdensome process, and patients need socio-psychological support while going through it. The purpose of the study is to analyze the situation with the treatment of infertile couples using assisted reproductive technologies in the Republic of Poland and the Russian Federation in the context of the perception of socio-psychological support provided to couples (case study of the Polish research). We used sociological methods: in particular, the author’s own questionnaire and R. Schwarzer and U. Schulz’s test psychological methodology for assessing a respondent’s subjective perception of socio-psychological support. The study involved 39 couples treated for infertility. The majority of respondents (27 couples; 69%) were married. Most female (32 women; 82%) and male (31 men; 79%) respondents did not have children. The results showed that women need more support than men: women received more statistically significant points on the “support-seeking” scale. According to the study, support of a family and a partner were assessed highly. It was revealed that social and psychological support during infertility leads to a positive effect that provides acceptance of the disease (infertility) and reduces stress and a feeling of a loss. Moreover, social and psychological support has a significant impact on the prevention of mental disorders among people treated for infertility. We conclude that socio-psychological support is important for patients diagnosed with this problem.

Еще

Infertility, infertility treatment, perception of support, social support

Короткий адрес: https://readera.org/147234735

IDR: 147234735   |   DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.12

Список литературы Social and psychological support of couples in treating infertility (case study of the polish research)

 • Kashnitsky I., Schöley J. Regional population structures at a glance. The Lancet, 2018, 392 (10143), рр. 209–210.
 • Rodzina Wobec Niepłodności. Przegląd Metod i Analiza Zagadnienia w Świetle Współczesnej Medycyny Prokreacyjnej. Instytucja rodziny wczoraj i dziś Perspektywa interdyscyplinarna. Volume 2. Politechnika Lubelska, Lublin, 2012.
 • Jaroszewicz K., Dominik I. (red.) Jak tu Począć? Wydawnictwo Agora, Warszawa, 2015.
 • Rusanova N.I. Assisted reproductive technologies in Russia: History, problems, demographic prospects. Zhurnal issledovanii sotsial’noi politiki=The Journal of Social Studies, 2013, vol. 11, no. 1, pp. 69–86 (in Russian).
 • WHO Definition of Health. New York: Official Records of the World Health Organization, 1948, 2: 100.
 • Niewiadomska A. Najczęstsze przyczyny niepłodności. Raport – Niepłodność, 2005, vol. 1, pp. 38–40.
 • Orzeszyna J. Teologiczno-Moralny Aspekt Niepłodności w Małżeństwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 2005.
 • Stanowisko zespołu ekspertów polskiego. Towarzystwa ginekologicznego dotyczące diagnostyki i metod leczenia endometriozy. Ginekol Pol, 2012, 11 (83), pp, 871–876.
 • Wiśniewska-Roszkowska K. Zbudować Małżeńskie Szczęście. Michaelinum, Marki, 1995.
 • Lantsburg M.E., Krysanova T.V., Solov’eva E.V. Investigation of psychosomatic aspects of gynecological and andrological diseases and infertility: A review of contemporary international researches. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya=Journal of Modern Foreign Psychology, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 67–77 (in Russian).
 • Olivius C., Friden B., Borg G. et al. Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. Fertil Steril, 2004, vol. 81, рр. 258–261.
 • Davis D.C., Dearman C.N. Coping strategies of infertile women. J. of Obstetrics, Gynecological and Neonatal Nursing, 1991, vol. 20, no. 3, рр. 221–228.
 • Adamyan L.V., Filippova G.G., Kalinskaya M.V. Experience infertility and coping strategies of women of childbearing age. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza=Medical News of North Caucasus, 2012, no. 3, pp. 101–105 (in Russian).
 • Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York, Springer Publishing Company, 1984.
 • Folkman S. Stress: Appraisal and coping. Encyclopedia of Behavioral Medicine, 2013, рр. 1913–1915. DOI: 10.1007/978-1-4419-1005-9_215
 • Bączkowski T., Kurzawa R. Diagnostic and treatment of infertility in outpatient clinic. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 2012, no. 15 (1), pp. 154–158.
 • Jastrzębska J. Psychologiczne aspekty niepłodności z perspektywy różnic międzypłciowych i uwarunkowańkulturowych. Problematyka płodności i prokreacji. Kewartalnik Naukowy, 2017, vol. 1 (29), pp. 227–239.
 • Bielanowska-Batorowicz E. Psychologiczne Aspekty Prokreacji. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 2005.
 • Makara-Studzińska M., Wdowiak A., Bakalczuk G., Bakalczuk S., Kryś K. Problemy emocjonalne wśród par leczonych z powodu niepłodności. Seksuologia Polska, 2012, vol. 10 (1), pp. 28–35.
 • Deka K., Sarma S. Psychological aspects of infertility. BJMP, 2010, vol. 3 (3), pp. 336.
 • Szlachta E. Problemy definicyjne wsparcia społecznego. Przegląd Psychologiczny, no. 2009, 52 (4), pp. 433–451.
 • Dembińska A. Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność. Sztuka Leczenia, 2013, vol. 1–2, pp. 9–20.
 • Jarząbek-Bielecka G., Radomski D., Nowaczyk A., Sowińska-Przepiera E., Warchoł-Biedermann K., Paluszkiewicz A. Analiza stężeń prolaktyny u dziewcząt bez cech endokrynopatii z zaburzeniami miesiączkowania i stresem w wywiadzie. Ginekol. Prakt, 2010, vol. 18(1), pp. 46–53.
 • Łuszczynska A., Kowalska M., Mazurkiewicz M., Schwarzer R. Berlin Social Support Scales (BSSS): Polish version of bass and preliminary results on its psychometric properties. Studia Psychologiczne, 2006, vol. 44. pp. 17–27.
 • Przybył I. Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób niepłodnych (Blaski i cienie życia rodzinnego). Roczniki Socjologii Rodziny, 2003, vol. XV, pp. 47–61.
 • Szadowska-Szlachetka Z., Janczaruk M., Dziurko J., Starosławska E., Stanisławek A. Analiza zapotrzebowania na wsparcie oraz wsparcia otrzymanego przez kobiety z rakiem piersi. Journal of Education, Health and Sport, 2015, vol. 5 (2), pp. 246–259.
 • Filipiak G. Funkcja Wsparcia Społecznego w Rodzinie. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2010.
 • Kacperczyk A. Wsparcie Społeczne w Instytucjach Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006.
 • Gardanova Zh.R. et al. Experience of psychotherapeutic groups for women suffering from psychological infertility. Vestnik nevrologii, psikhiatrii i neirokhirurgii=Bulletin of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, 2018, no. 11, pp. 39–43 (in Russian).
 • Malina A., Suwalska-Barancewicz D. The importance of social support for the mental well-being of people being treated for infertility. In: Polish Psychological Forum, 2020, vol. 25, no. 4, pp. 417–430. DOI: 10.14656/PFP20200403
 • Koss J., Rudnik A., Bidzan M. Experiencing Stress and Getting Support Social Problems Caused by High-Risk Pregnant Women. Preliminary reports. Family Forum, 20144, pp. 183–201.
 • Żuralska R., Sein Anand J., Majkowicz M., Różyc D. Spostrzeganie wsparcia społecznego przez studentów II roku Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegląd Lekarski, 2013, vol. 70 (8), pp. 569–571.
 • Besplodnyi brak: versii i kontraversii [A Infertile Marriage: Versions and Controversies]. Ed. by RAS Corr. Member V.E. Radzinskii. 2nd edition, revised. Moscow: GEOTAR-Media, 2020. 421 p.
 • Shabunova A.A., Kalachikova O.N. Reproductive health as a factor in quality of population reproduction. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz=Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2009, no. 3 (7), pp. 73–81 (in Russian).
Еще
Статья научная