Economic consciousness and behavior: state and trends (1990 - 2012)

Автор: Toshchenko Jean Terentevich

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Theoretical issues

Статья в выпуске: 4 (34) т.7, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://readera.org/147223630

IDR: 147223630   |   DOI: 10.15838/esc/2014.4.34.4

Список литературы Economic consciousness and behavior: state and trends (1990 - 2012)

 • Obshchestvennoe mnenie-2008 . Moscow: Levada center, 2008, p. 177. Available at: www.Levada.ru/press/2009072202.html
 • Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny , 2000, no. 4, p. 48
 • Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii , 2006, no. 6, p. 66
 • Obshchestvennoe mnenie-2008 . Moscow: Levada center, 2013. Pp. 38, 47.
 • Gorshkov M.K. Reformy v zerkale obshchestvennogo mneniya . Sotsiologicheskie issledovaniya , 2011, no. 10, p. 6.
 • Grinberg R.S. Svoboda i spravedlivost’. Rossiiskie soblazny lozhnogo vybora . Moscow, 2012.
 • Dushatskii L.E. Tsennostno-motivatsionnye dominanty rossiiskikh predprinimatelei . Sotsiologicheskie issledovaniya , 1999, no. 7.
 • Il’ichev G. Pochti polovina rossiyan schitaet biznesmenov vreditelyami . Izvestiya , 2005. July 14.
 • Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny . 1999, no. 6, p. 40.
 • Toshchenko J.T. Paradoksal’nyi chelovek . Moscow: UNITI-DANA, 2009.
 • Toshchenko J.T. Ekonomicheskoe soznanie: sostoyanie i tendentsii . Under editorship of V.E. Boikov. Moscow: AON pri TsK KPSS, 1990.
 • Stahlmann K. Novaya filosofiya biznesa: v 3 t. Tom 1 . Moscow -Berlin, 1998.
Еще
Статья