Creating competitive strategies of industrial enterprises from the standpoint of corporate social responsibility

Автор: Romanova Olga Aleksandrovna, Berg Dmitrii Borisovich, Matveeva Yana Andreevna

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Industrial economics

Статья в выпуске: 6 (54) т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Socially responsible activity, corporate social responsibility, competitive behavior strategy, competitive advantages, enterprise competitiveness, investment, non-financial assets

Короткий адрес: https://readera.org/147223994

IDR: 147223994   |   DOI: 10.15838/esc.2017.6.54.9

Список литературы Creating competitive strategies of industrial enterprises from the standpoint of corporate social responsibility

 • Aktual'nye voprosy razvitiya korporativnoi sotsial'noi otvetstvennosti . Pozitsiya Komiteta Assotsiatsii Menedzherov po korporativnoi otvetstvennosti v 2007 g . Moscow: Assotsiatsiya menedzherov, 2007. Available at: www.peopleinvestor.ru/uploads/analythics/position_cr_2007_rus.pdf..
 • Akhtyamov M.K., O.U.Yuldasheva, N.A. Innovatsionnoe razvitie predprinimatel'stva v ekonomike znanii . Moscow: Kreativnaya ekonomika, 2011. 320 p..
 • Bykova A.A., Molodchik M.A.Vliyanie intellektual'nogo kapitala na rezul'taty deyatel'nosti kompanii . Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 8. Menedzhment , 2001, no. 1. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-intellektualnogo-kapitala-na-rezultaty-deyatelnosti-kompanii-1..
 • Gumanitarnye tekhnologii. Informatsionno-analiticheskii portal . The social progress imperative: reiting stran mira po urovnyu sotsial'nogo progressa 2014 goda . Available at: http://gtmarket.ru/news/2014/04/14/6688..
 • Korsunov P.P., Voronov D.S., Krivorotov V.V., Matveeva T.V. Otsenka i planirovanie konkurentosposobnosti predpriyatii toplivno-energeticheskogo kompleksa . Ekaterinburg: UrFU, 2016. 178 p..
 • Medvedev O. Chetvertaya Promyshlennaya Revolyutsiya . Available at: https://politota.dirty.ru/chetviortaia-promyshlennaia-revoliutsiia-984132/..
 • Mezhdunarodnyi issledovatel'skii proekt . 2017 Social Progress Index. Available at: http://www.socialprogressindex.com/overview..
 • Morozova I.A., Kabanov V.A., Reshetnikova I.I., Shakhovskaya L.S. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: sotsial'no-ekonomicheskii effekt vzaimodeistviya v rynochnoi ekonomike: monografiya . Volgograd: VolgGTU, 2012. 210 p..
 • Popkov V.V., Berg D.B., Kuznetsov R.O. Evolyutsionnoe izmerenie strategicheskogo bankovskogo menedzhmenta . Ekaterinburg: Ural'skii rabochii, 2002. 320 p..
 • Popov E.V., Vlasov M.V. Institutsional'nyi analiz protsessov proizvodstva novykh znanii . Montenegrin Journal of Economics, 2006, no. 4, pp135-146..
 • Romanova O.A., Akberdina V.V., Bukhvalov N.Yu. Obshchie tsennosti v formirovanii sovremennoi tekhniko-ekonomicheskoi paradigmy . Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz , 2016, no. 3, pp. 173-190..
 • Sergeev A.A. Partnerstvo gosudarstva i biznesa kak strategicheskii resurs razvitiya predprinimatel'skoi deyatel'nosti: dis. na soisk. uch. step. k.e.n. 08.00.05 . Volgograd State Technical Institute. Volgograd: B.i., 2012. P. 27..
 • Tatarkin A.I., Romanova O.A., Tkachenko I.N. Formirovanie norm i korporativnogo povedeniya i tendentsii ikh razvitiya na predpriyatiyakh Ural'skogo regiona . Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii , 2002, no. 4, pp.82-97..
 • Khachaturyan K. S. Sushchnost' i funktsii sotsial'no-otvetstvennogo biznesa . Vestnik Voennogo universiteta , 2011, no. 1 (25), pp. 108-111..
 • Elektronnyi zhurnal "Kommercheskii director". Professional'nyi zhurnal kommersanta . Available at: http://www.kom-dir.ru/article/1460-sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa?ustp=W.
 • Yuldasheva O.U., Orekhov D.B. Metodologiya biznes-modelirovaniya: postroenie strategicheskikh . Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie Severa: Vestn. nauch.-issled. tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo un-ta. , 2014, no. 1, pp. 78-91..
 • Benioff M., Southwick K. Compassionate Capitalism. N.Y.: Career Press, 2004. Pp. 128-139.
 • Bontis N., Chua W., Keow Ch., Richardson S. Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Available at: http://www.business.mcmaster.ca/mktg/nbontis/ic/publications/JIC1-1Bontis.pdf
 • Bowen H. Social responsibilities of the businessman. N.Y.: Harper&Row, 1953. 276 p.
 • Grime J.P. Plant strategies and vegetation processes. Chichester: Whiley and Sons, 1979. 222 p.
 • Hinks J. 5 things you should know about Industry 4.0. TechRadar. Available at: http://www.techradar.com/news/world-of-tech/future-tech/5things-you-should-know-about-industry-4-0-1289534.
 • Huang C.J., Liu C.J. Exploration for the relationship between innovation, IT and performance. Journal of Intellectual Capital, 2005, vol. 6, no. 2, pp. 237-252.
 • IBR The Indiana Business Review: Publication of the Indiana Business Research Center at IU's Kelley School of Business. Available at: http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/index.html.
 • Subramaniam M., Youndt M.A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Available at: http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/csom_sites/faculty/pdf/intellectualcapitalamj2005paper.pdf
 • Surroca J., Tribó J.A., Waddock S. Corporate responsibility and financial performance: the role of intangible resources. Strat. Mgmt. J., 2010, no. 31, pp. 463-490.
 • The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf.
Еще
Статья