Application of standardization tools to improve the performance of executive authorities

Автор: Ivanova Galina Nikolaevna, Androsenko Natalya Vitalevna

Журнал: Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast @volnc-esc-en

Рубрика: Management issues

Статья в выпуске: 5 (35) т.7, 2014 года.

Бесплатный доступ

The article considers the issues of improving the quality of public services through the development of standardization. The establishment of standards not only for performance, but also for processes, including management processes, is a characteristic feature of modern standardization. And management quality is very important for sustainable development of the region, country, and also for the quality of life. At present, it is necessary to create a modern system of public administration, working for the citizens and in the interests of the citizens. In order to enhance the quality of government institutions’ performance, several countries use the systems based on national and international standards, as well as on the models of national quality awards. The experience in the use of such systems has shown that a necessary condition for improving the performance quality of executive authorities consists in introduction of modern methods of quality management, including quality management systems...

Еще

Standardization, innovations, public services, sustainable development, quality management system, management system for combating corruption

Короткий адрес: https://readera.org/147223650

IDR: 147223650   |   DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.20

Список литературы Application of standardization tools to improve the performance of executive authorities

  • Ivanova G.N. Ustoichivoe razvitie administrativno-territorial’nykh obrazovanii . Standarty i kachestvo , 2013, no. 5 (911).
  • Okrepilov V.V. Perspektivy razvitiya standartizatsii kak instrumenta innovatsionnogo razvitiya . Problemy prognozirovaniya , 2013, no. 1 (136).
  • Okrepilov V.V. Povyshenie kachestva gosudarstvennykh uslug posredstvom vnedreniya sistem menedzhmenta kachestva . Izvestiya Sankt-Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov , 2012, no. 6.
  • Okrepilov V.V. Ustoichivoe razvitie administrativno-territorial’nykh obrazovanii v obespechenii kachestva zhizni . Natsional’nye kontseptsii kachestva: opyt i perspektivy evropeiskoi integratsii: sb. mat. mezhd. nauch.-prakt. Konf . Saint Petersburg: Kul’t-inform-press, 2013.
  • Okrepilov V.V., Tsarikovskii A.Yu. Sovershenstvovanie gosudarstvennogo upravleniya posredstvom razrabotki i vnedreniya sistem menedzhmenta kachestva v organakh ispolnitel’noi vlasti . Saint Petersburg: Nauka, 2014.
  • Samootsenka deyatel’nosti organizatsii na sootvetstvie kriteriyam premii Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii v oblasti kachestva 2012 goda (dlya organizatsii s chislennost’yu rabotayushchikh ne bolee 250 chelovek): Rekomendatsii . Moscow: VNIIS, 2012.
Еще
Статья научная