Application of healthy life profile questionnaire on students of Sakarya University (faculties of art and science-engineering)

Бесплатный доступ

One fourth population of our country is youth. Youth comes across university which contain several difficulties. When it is considered that the habits gained during university effects the life positively or negatively, organizing health developing activities gain importance. Developing health is a method that allows the individuals to increase control on their health. Health behaviors have a key role on development of health. Cognitive-perceptual factors are important motivational mechanisms on initiating and sustaining health behaviors. Considering this fact healthy life profiles of the university students have examined in this study. 150 students who are studying at the Faculties of Science and Arts and Engineering of Sakarya University are the sample of the study. Healthy Life Profile Scale is applied to the sampling group. Descriptive and statistical (arithmetic average and standard deviation) procedures are applied to the gathered data. Finding of this study has shown that awareness about the healthy life causes increase on healthy life and while health standard levels increased by following a diet program according to adoption of lifestyle, movement, feeding levels, doctor controls, conscious-unconscious drug consuming levels, presentation of such healthy life style behaviors have increased, the students who get information about such lifestyle show increase on the presentation of healthy lifestyle behaviors. Even though students of Sakarya University generally have information on healthy life they are insufficient in the application issues that determine the life quality. Do you follow a healthy nutrition program, Do you smoke, Do you have stress tendency, Do you have any diseases below? Questions and answers to these questions have reasoned this comments. Participation of Sakarya University Students to health applications in order to enhance their health profiles should be advised. 16 % of the students have mentioned that they are smoking and 14 % of the students have mentioned they do not follow a healthy nutritional program. It can be advised to solve aforementioned situation by participating in the smoking cessation and alcohol withdrawal programs.

Еще

Healthy lifestyle behaviors, health focus of control, self-efficiency of health, university students

Короткий адрес: https://readera.ru/142208821

IDR: 142208821

Список литературы Application of healthy life profile questionnaire on students of Sakarya University (faculties of art and science-engineering)

 • Nesime Güzel ERTOP, Ali YILMAZ, Yurdagül ERDEM, Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kırıkkale, KÜ Tıp Fak Derg 2012; 14(2), ISSN 1302-3314
 • Batı H, Tezer E, Duman E, Önen E, Yılmaz C, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi değerlendirmesi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran. Sivas: Poster Sunumu; 2003.
 • Evren H. Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmeti Kullanımları. Yüksek Lisans. Edirne: Trakya Üniversitesi; 2008. Geneva, 1981, s.19-29
 • Glanz K, Rimer BK, Lewis FM. The scope of health behavior and health education. In: Glanz K, Rimer BK, Lewis FM, editors. Health Behaviour and Health Education. 3rd ed. San Francisco: Jossey Bass; 2002. p.3-19. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6178
 • İrgil E. Sağlığı Koruma Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Ders Notları. Erişim: (http://halk-sagligi.uludag.edu.tr/emel_irgil_birinci_sinif/sagligi_koruma.pdf) Erişim tarihi: 15.02.2010.
 • ÖZTEK, Zafer. “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Özvarış ŞB. Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme. Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı; 2001.
 • Yazıcı E. Üniversite gençliği 2001: üniversite gençliğinin sosyokültürel profili üzerine bir alan araştırması-Gazi örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını; 2003.
 • Yıldırım N. Üniversite Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi; 2005.
 • Deniz Sezgin, YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 2(2) DOI: 10.1501/sbeder_0000000034
 • Nesime Güzel ERTOP, Ali YILMAZ, Yurdagül ERDEM, Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kırıkkale, KÜ Tıp Fak Derg 2012; 14(2), ISSN 1302-3314
 • Batı H, Tezer E, Duman E, Önen E, Yılmaz C, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam biçimi değerlendirmesi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 8. Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran. Sivas: Poster Sunumu; 2003.
 • Evren H. Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmeti Kullanımları. Yüksek Lisans. Edirne: Trakya Üniversitesi; 2008. Geneva, 1981, s.19-29
 • Glanz K, Rimer BK, Lewis FM. The scope of health behavior and health education. In: Glanz K, Rimer BK, Lewis FM, editors. Health Behaviour and Health Education. 3rd ed. San Francisco: Jossey Bass; 2002. p.3-19. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6178
 • İrgil E. Sağlığı Koruma Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Ders Notları. Erişim: (http://halk-sagligi.uludag.edu.tr/emel_irgil_birinci_sinif/sagligi_koruma.pdf) Erişim tarihi: 15.02.2010.
 • ÖZTEK, Zafer. “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Özvarış ŞB. Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme. Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı; 2001.
 • Yazıcı E. Üniversite gençliği 2001: üniversite gençliğinin sosyokültürel profili üzerine bir alan araştırması-Gazi örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını; 2003.
 • Yıldırım N. Üniversite Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. Yüksek Lisans. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi; 2005.
 • Deniz Sezgin, YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 2(2) DOI: 10.1501/sbeder_0000000034
Еще
Статья научная