Стирол-бутадиен-стирольные полимеры для автодорожного строительства в Российской Федераци

Автор: Русаков М.Н., Исмаилов А.М.

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 2 (87), 2020 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования являются стирол-бутадиен-стирольные полимеры. В данной статье рассмотрены основные свойства полимерно-битумных вяжущих с добавлением немецких, южнокорейских, шведских и российских СБС-полимеров. Проведено сравнение свойств данных материалов. Определена возможность импортозамещения зарубежных модификаторов российскими для Российской Федерации.

Стирол-бутадиен-стирол, полимерно-битумное вяжущее, битум нефтяной дорожный, модификатор, импортозамещение, строительные материалы, автомобильные дороги

Короткий адрес: https://readera.org/143172539

IDR: 143172539   |   DOI: 10.18720/CUBS.87.3

Список литературы Стирол-бутадиен-стирольные полимеры для автодорожного строительства в Российской Федераци

 • Changjiang Kou, Hassan Baaj, Mikhailenko, P., Zhengguang Wu. Protocol for the morphology analysis of SBS polymer modified bitumen images obtained by using fluorescent microscopy. International journal of pavement engineering. 2017. Pp. 1-7. DOI: 10.1080/10298436.2017.1316647
 • Davis, F.G. Polymer chemistry. Oxford, 2004. 248 p.
 • Gabriela, C.C., Glicerio, T., Joao, V.S.M., Matheus, F.M., Liseane, P.T., Lidia, C.L. Evaluation of Rheological behavior, resistance to permanent deformation and resistance to fatigue of asphalt mixtures modified with nanoclay and SBS polymer. Applied sciences. 2019. No 9. Pp. 1-16. DOI: 10.3390/app9132697
 • Hussein, H. K. Effect of modified asphalt with SBS polymer on mechanical properties of recycled pavement mixture. Global Journal of Engineering Science and Research Management. 2018. 5(7). Pp. 39-48. DOI: 10.5281/zenodo.1326413
 • Khamad, R. Estimation of fuel resistance of asphalt concrete and polymer modified asphalt concrete. East European Journal of Advanced Technology. 2015. 11 (75). Pp. 35-38. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.43713
 • Suleiman, A.Y. The effect of aging on bitumen properties modified with Styrene-Butadiene- Styrene (SBS) polymer. Journal of Science and Technology. 2012. No 7. Pp. 593-596.
 • Suleiman, A.Y. The effect of aging on bitumen properties modified with Styrene-Butadiene- Styrene (SBS) polymer. Journal of Science and Technology. 2012. No 7. Pp. 593-596.
 • Zhuangzhuang Liu, Dongyu Niu Determination of morphology characteristics of polymer-modified asphalt by a quantification parameters approach. Road Materials and Pavement Design. 2019. 20(6). Pp. 1306-1321.
 • DOI: 10.1080/14680629.2018.1443831
 • Amirbayev Ye.D., Begaliyeva S.T. Modifitsirovannyy bitum v Kazakhstane[Modified bitumen in Kazakhstan] Vestnik Kazakhskoy akademii transporta i kommunikatsiy im. M. Tynyshpayeva. 2018. 2 (105). Pp. 259-266. (rus)
 • Andreyev A.A., Gavrilenko O.V., Tyukilina P.M. Bitumnaya osnova dlya PBV, poluchayemaya s ispolzovaniyem SBS-modifikatora: otsenka gruppovogo khimicheskogo sostava[Bitumen base for PBB obtained using SBS-modifier: assessment of group chemical composition] Sbornik statey i dokladov yezhegodnoy nauchnoy sessii assotsiatsii issledovateley asfaltobetona [Collection of articles and reports of the annual scientific session of the Association of Asphalt Concrete Researchers]. Moscow, 2019. Pp. 47-54. (rus)
 • Gaver S.V., Urcheva Yu.A., Syroyezhko A.M., Vasilyev V.V. Vliyaniye sovmestimosti neftyanykh bitumov i stirol- butadiyen-stirolnykh polimerov na dispersnost i ekspluatiruyemyye kharakteristiki polimerno-bitumnykh kompozitsiy[The effect of the compatibility of petroleum bitumen and styrene-butadiene-styrene polymers on the dispersion and exploited characteristics of polymer-bitumen compositions] Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo instituta (tekhnicheskogo universiteta). 2016. 36 (62). Pp. 68-71. (rus)
 • Garipov R.R., Bagautdinov S.I., Galimzyanova R.Yu. Stirol-Etilen-Butilen-Stirolnyye kauchuki i ikh svoystva[Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene rubbers and their properties]. Nauchno-prakticheskiy elektronnyy zhurnal Alleya nauki. 2019. T. 2. 3 (30). Pp. 274-277. (rus)
 • Garipov R.R., Khakimullin Yu.N., Galimzyanova R.Yu. Analiz tekhnicheskikh resheniy na sostav polimerno- bitumnogo vyazhushchego stroitelnogo naznachaniya na osnove stirol-butilen-stirolnykh kauchukov[Analysis of technical solutions for the composition of polymer-bitumen binders for construction purposes based on styrene-butylene-styrene rubbers]. Nauchno-prakticheskiy elektronnyy zhurnal Alleya Nauki. 2018. 10(26). Pp. 211-215. (rus)
 • Gladiy Ye.A., Kemalov A.F., Kemalov R.A., Mustafin Kh.V., Minnekhuzina R.I. Prigotovleniye bitumnykh emulsiy na osnove zyuzeyevskogo bituma marki BND 60/90[Preparation of bitumen emulsions based on Zyuzeyevsky bitumen grade BND 60/90] Vestnik Tekhnologicheskogo universiteta. 2015. T. 18. No 16. Pp. 123-126. (rus)
 • Davlyatova D.Yu. K voprosu o tekhnologii prigotovleniya polimerno-bitumnykh vyazhushchikh[To the question of the technology of preparation of polymer-bitumen binders]. Dorozhniki. 2015. 4 (4). Pp. 48-51. (rus)
 • Zolotarev V.A. Bitumy, modifitsirovannyye polimerami, i asfaltopolimerbetony[Polymer-modified bitumen and asphalt-polymer concrete]. Dorozhnaya tekhnika. 2009. No 1. Pp. 16-23 (rus)
 • Ismailov A.M. Optimizatsionno-kvalimetricheskaya model protsessa proyektirovaniya asfaltobetonnykh smesey trebuyemogo kachestva[Optimization-qualimetric model of the process of designing asphalt mixtures of the required quality]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii. - 2019. - No 11 (part 2) - Pp. 270-279. (rus)
 • Kovalenko P.V. Issledovaniye svoystv bitumno-polimernykh kompozitsiy[ Study of the properties of bitumen- polymer compositions]. Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya V: Promyshlennost. Prikladnyye nauki. 2008. No 2. Pp. 128-133. (rus)
 • Lazareva T.L., Tsupikova L.S. Rasshireniye temperaturnogo intervala rabotosposobnosti vyazhushchego dlya asfaltobetonnykh dorozhnykh pokrytiy Dalnego Vostoka[Expanding the temperature range of the binder working capacity for asphalt concrete pavements in the Far East]. Dalniy Vostok. Avtomobilnyye dorogi i bezopasnost dvizheniya Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov. Khabarovsk, 2017. Pp. 335-344. (rus)
 • Lazareva T.L., Yarmolinskaya N.I., Vybor polimernogo modifikatora s tselyu polucheniya polimerno-bitumnogo vyazhushchego dlya dorozhnykh pokrytiy Dalnego Vostoka[Selection of a polymer modifier to obtain a polymer-bitumen binder for paving the Far East]. Dalniy Vostok: problemy razvitiya arkhitekturno-stroitelnogo kompleksa. 2017. No 1. Pp. 70-74. (rus)
 • Obukhov A.G., Vysotskaya M.A., Kindeyev O.N. Vliyaniye komponentnogo sostava na kachestvo PBV[The effect of component composition on the quality of PBB]. Novaya nauka: Ot idei k rezultatu. 2015. No 2. Pp. 97-101. (rus)
 • Ovchinnikov I.G., Ovchinnikov I.I. Dorozhnaya odezhda na mostovykh sooruzheniyakh: otechestvennyy i zarubezhnyy opyt[Pavement on bridge structures: domestic and foreign experience]. Internet-zhurnal Naukovedeniye. 2014. 5 (24). Pp. 67. (rus)
 • Rybachuk N.A. Problemy proizvodstva polimerno-bitumnykh vyazhushchikh v dorozhnom stroitelstve[Problems of the production of polymer-bitumen binders in road construction]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2015. 5 (100). Pp. 98-105. (rus)
 • Salnikova A.I. Issledovaniye plastifitsirovannykh polimerbitumnykh vyazhushchikh[The study of plasticized polymer bituminous binders]. Nauchnyy zhurnal. Inzhenernyye sistemy i sooruzheniya. 2014. 4-3 (17). Pp. 172-179. (rus)
 • Teltayev B.B., Amirbayev Ye.D., Baybulatova D. Otsenka vysokotemperaturnoy ustoychivosti bitumnykh vyazhushchikh s uchetom ikh fizicheskogo stareniya pri postoyannykh i peremennykh vozdeystviyakh temperatur raznoy velichiny[Evaluation of the high-temperature stability of bitumen binders taking into account their physical aging under constant and variable effects of temperatures of different sizes]. Vestnik Kazakhskoy akademii transporta i kommunikatsiy im. M. Tynyshpayeva. 2018. 2 (105). Pp. 45-51. (rus)
 • Teltayev B.B., Amirbayev Ye.D., Baybulatova D. Opredeleniye nizkotemperaturnoy ustoychivosti bitumnykh vyazhushchikh s uchetom ikh fizicheskogo stareniya pri postoyannykh i peremennykh vozdeystviyakh temperatur raznoy velichiny[Determination of the low-temperature stability of bitumen binders taking into account their physical aging under constant and variable effects of temperatures of different sizes]. Vestnik Kazakhskoy akademii transporta i kommunikatsiy im. M. Tynyshpayeva. 2018. 2 (105). Pp. 38-45. (rus)
 • Teltayev B.B., Amirbayev Ye.D., Sarybayev N.N. Eksperimentalnoye opredeleniye nizkotemperaturnogo treshchinoobrazovaniya asfalto- i polimerasfaltobetonov s uchetom vozdeystviya postoyannykh i peremennykh temperatur raznoy velichiny[Experimental determination of low-temperature crack formation of asphalt and polymer-asphalt concrete, taking into account the effects of constant and variable temperatures of different sizes]. Vestnik Kazakhskoy akademii transporta i kommunikatsiy im. M. Tynyshpayeva. 2018. 2 (105). Pp. 51-57. (rus)
 • Trautvain A.I. Vliyaniye razlichnykh plastifikatorov na svoystva bituma[The influence of various plasticizers on the properties of bitumen]. Naukoyemkiye tekhnologii i innovatsii: sbornik dokladov Mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferentsii. [High technology and innovation: a collection of reports of the International scientific and practical conference]. Belgorod: Belgorodskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet im. V.G. Shukhova. 2016. Pp. 233-238. (rus)
 • Urcheva Yu.A., Vasilyev V.V., Syroyezhko A.M, Gaver S.V. Vliyaniye sovmestimosti neftyanykh bitumov i stirol- butadiyen-stirolnykh polimerov na dispersnost i ekspluatatsionnyye kharakteristiki polimerno-bitumnykh kompozitsiy[The effect of the compatibility of petroleum bitumen and styrene-butadiene-styrene polymers on the dispersion and performance of polymer-bitumen compositions]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo instituta (tekhnicheskogo universiteta) - 2016. - 36(62). - Pp. 68 - 71 (rus)
 • Urcheva Yu.A., Syroyezhko A.M., Maydanova N.V., Vasilyev V.V. Vybor polimera dlya prigotovleniya polimerno- bitumnogo vyazhushchego s uluchshennymi pokazatelyami kachestva[The choice of polymer for the preparation of polymer-bitumen binder with improved quality indicators]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo instituta (tekhnicheskogo universiteta). 2013. 19 (45). Pp. 061-063. (rus)
 • Yarmolinskaya N.I., Lazareva T.L. Modifikatsiya dorozhnykh bitumov polimerami dlya vysokokachestvennykh dorozhnykh pokrytiy severnykh regionov Dalnego Vostoka[Modification of road bitumen with polymers for high-quality road surfaces of the northern regions of the Far East]. Dalniy Vostok. Avtomobilnyye dorogi i bezopasnost dvizheniya mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov. [Far East. Roads and traffic safety is an international collection of scientific papers]. Khabarovsk, 2016. Pp. 135-140. (rus)
 • Yarmolinskaya N.I., Lazareva T.L., Tsupikova L.S. Polimerno-bitumnoye vyazhushcheye dlya ustroystva dorozhnykh pokrytiy na territorii Respubliki Sakha (Yakutiya)[Polymer-bitumen binder for paving in the Republic of Sakha (Yakutia)]// Dalniy Vostok. Avtomobilnyye dorogi i bezopasnost dvizheniya mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov. [Far East. Roads and traffic safety is an international collection of scientific papers]. Khabarovsk, 2015. Pp. 183-188. (rus)
 • Kremenetskaya Ye.V., Goryachev M.V., Igoshin Yu.G., Korobitsyn A.Yu. Polimerno-bitumnyy vyazhushchiy material i sposob yego polucheniya [Polymer-bitumen binder material and method for its production].Patent Russia no. 2009112874/04, 2011. (rus)
 • Vysotskaya M.A., Rusina S.Yu., Kuznetsov D.A., Yadykina V.V., Spitsyna N.G., Lobach A.S. Polimerno- bitumnoye vyazhushcheye i sposob yego polucheniya [Polymer-bitumen binder and method for its production]. Patent Russia no. 2012133131/05, 2013. (rus)
 • Modifikatsiya bitumov polimerami [Modification of bitumen with polymers] [Online]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34687 (reference date: 12.07.2019). (rus)
 • Polimerno-bitumnyye vyazhushchiye materialy na osnove SBS dlya dorozhnogo stroitelstva. Obzornaya informatsiya [SBS-based polymer-bitumen binders for road construction. Overview information] [Online]. URL: www.norm- load.ru/SNP/Data1/56/56236/ (reference date: 12.07.2019). (rus)
 • GOST 22245-90 Bitumy neftyanyye dorozhnyye vyazkiye. Tekhnicheskiye usloviya. [Viscous petroleum bitumen. Technical conditions] - M.: Standartinform, 1991. - 10 s. (rus)
 • GOST R 52056-2003 Vyazhushchiye polimerno-bitumnyye dorozhnyye na osnove bloksopolimerov tipa stirol- butadiyen-stirol. Tekhnicheskiye usloviya. [Cementing polymer-bitumen road based on block copolymers of the styrene- butadiene-styrene type. Technical conditions] - M.: Standartinform, 2004. - 7 s. (rus)
Еще
Статья научная