Some aspects of development of SCO (shanghai cooperation organization) at the present stage

Автор: Kurpayanidi K.I., Urmonov A.A.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 5, 2016 года.

Бесплатный доступ

The article analysed the activities of the international Shanghai Cooperation Organization (SCO). It is targeted on the studying of main objectives and principles of the international organization. The main attention is paid to the results of the Tashkent SCO Summit (2016), with the constituent element the "Shanghai spirit". Based on the above, the authors suggest some directions and prospects for the activating of the SCO among member countries' in the immediate future and of this international organization.

Globalization, integration, "shanghai spirit", "the sco family", the sco economic cooperation

Короткий адрес: https://readera.org/14110127

IDR: 14110127

Список литературы Some aspects of development of SCO (shanghai cooperation organization) at the present stage

  • Vasil'ev L.S. Problemy bezopasnosti v Vostochnoy Evrazii. Bor'ba s terrorizmom, separatizmom i ekstremizmom//Audit. -2016. -№. 2. -p. 408-415.
  • Garaeva O.R. Globalizatsiya i integratsiya khozyaystvennoy zhizni. Ekonomicheskie aspekty deyatel'nosti chlenov ShOS i stran-uchastnits BRIKS//Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya. -2015. -№. 7 (37).
  • Luzyanin S.G., Frolenkov V. S. «Vozvyshenie» ShOS: Uspekhi i prepyatstviya//Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. -2016. -№. 404. -p. 105-110.
  • Filatova Yu.M. Rol' Shankhayskoy organizatsii sotrudnichestva v sovremennykh mezhdunarodnykh ekonomicheskikh otnosheniyakh//Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya. -2015. -№. 2 (32)
  • Tsyan L.Yu. Raskhozhdeniya interesov Kitaya i Rossii v ramkakh Shankhayskoy organizatsii sotrudnichestva//Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. -2015. -№. 2.
  • Shcherbakov A.S. Etnoistoricheskie osnovy evraziyskoy integratsii//Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal. -2015. № 9 (88). p. 28 -31.
Статья научная