Russian post-soviet identity of southern Siberia inhabitants

Автор: Aksyutin Yu. M.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Философские и социологические науки

Статья в выпуске: 5, 2016 года.

Бесплатный доступ

In article axiological consideration and the analysis of a phenomenon of cultural value from a world and theoretical and methodological outlook of semantics, semantic approach is performed. Semantics is treated as philosophical understanding of the world, but not just structural section of semiotics. Value is by the main category of human being integrating and sublimating all its authentic - manifestations, corresponding to sense. Cultural value is of it by a practical objectivization on which creative basis the anthropogenous world of culture as the world of originally human being is constituted. It is noted that in the conditions of globalization cultural values define world development, its prospects also gain fatal character.

Еще

Value, cultural value, sense, meaning, human being, subject, culture, culture code, axiology, semantics

Короткий адрес: https://readera.org/14110125

IDR: 14110125   |   DOI: 10.15643/jscientia.2016.5.166

Список литературы Russian post-soviet identity of southern Siberia inhabitants

  • Aksyutin Y.M, Tyshta E.V. Transformacii nadetnicheskoy identichnosti v usloviyah stanovleniya rossiiskogo federalizma: regional'nyy aspekt//Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2013. № 1-2. Р. 16-20.
  • Drobizheva L.M. Sotsial'nye problemy mezhnatsional'nykh otnosheniy v postsovetskoy Rossii. M.: Institut sotsiologii RAN, 2003. 376 p.
  • Drobizheva L.M. Etnichnost' v sovremennom obshchestve: novye podkhody, starye mify, sotsial'nye praktiki//Vestnik Instituta sotsiologii. 2010. № 1. Р. 430-442.
  • Evraziyskiy mir: tsennosti, konstanty, samoorganizatsiya/Pod red. Yu. V. Popkova. Novosibirsk: Nonparel, 2010. 449 р.
  • Popov M.V. Konflikty identichnostey v posttraditsionnoy Rossii: Avtoreferat dissertatsii.. doktora filosofskih nauk. Stavropol, 2011. 58 р.
  • Tadevosyan E.V. Etnonatsiya: mif ili sotsial'naya real'nost'?//Sotsiologicheskie issledovaniya. 1998. № 6. P. 61-68.
  • Tishkov V.A. Natsiya i natsional'naya identichnost' v Rossii//Vestnik rossiyskoy natsii. 2008. № 1. P. 120-128.
  • Shcherbakov A.S. O nekotorykh tendentsiiakh razvitiia sovremennoi etnicheskoi kul'tury russkogo gorodskogo naseleniia Bashkortostana//Vestnik VEGU. -2011, № 6 (56). P. 104 -108.
  • Shcherbakov A.S. Osobennosti identichnosti russkogo naseleniia Bashkortostana i nekotorye tendentsii ee transformatsii//Nauchnye vedomosti Belgorodskogo universiteta. Seriia "Istoriia. Politologiia. Ekonomika. Informatika'. -2011. № 19 (114). Vypusk 20. P. 251 -257
Еще
Статья научная