Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashdagi roli

Автор: Akramov I., Mamasodikov Sh.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Maqolada makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati yoritilgan.

Iqtisodiyot, raqamli iqtisod, makroiqtisod

Короткий адрес: https://readera.org/140260655

IDR: 140260655

Список литературы Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashdagi roli

  • Oʻlmasov A.Oʻ., Vohobov A.V. Iqtisodiyot nazariyasi. - T.: 2006
  • Sobirov I. Raqamli iqtisodiyot - rivojlanish trendlari va xususiyatlari. - T.: 2020
  • Mustofoqulov Sh. Raqamli iqtisodiyot - yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yangi davri. - T.: 2019
Статья научная