Rangli metallar va ularning qotishmalarini ishlab chiqarish

Автор: Ibragimov M.I.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada rangli metallar va ularning qotishmalarini ishlab chiqarish va mis, titan, magniy, alyuminiylarni qanday qotishmalardan olish va hossalari haqida qiziqarli va foydali ma’lumotlarga ega bo’lasiz.

Mis, alyumniy, sanoat, titan, ishlab chiqarish, magniy, ruda

Короткий адрес: https://readera.org/140260669

IDR: 140260669

Список литературы Rangli metallar va ularning qotishmalarini ishlab chiqarish

  • V.A. Mirboboyev Konstruksion materiallar texnologiyasi. Toshkent, "Moliya" nashriyoti, 2003 yil, 356 bet.
  • Nurmurodov, A. X. Rasiljanov, K. G. Baxadirov "Meterialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi", Toshkent-2015
  • Umumiy o‘rta ta‘lim davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturi. Maxsus son. - T.: "Sharq" nashriyoti, 1999 yil
  • https://uz.wikipedia.org
Статья научная