Moda na sukces leksykograficzny

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://readera.org/14969153

IDR: 14969153

Список литературы Moda na sukces leksykograficzny

  • Zobek T., Zych A. Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Warszawa, 1998;
  • W każdym zresztą punkcie niniejszych uwag celowo nie przytaczam większej liczby ilustracji negatywnych, ponieważ ich wyszukiwaniem zajmują się słuchacze mojego seminarium leksykograficznego.
  • «Większość dzisiejszych maturzystów nie miało już do czynienia z tym językiem w ogóle» (s. 6 Przedmowy).
Статья