Legal media discourse as a hybrid phenomenon

Бесплатный доступ

The paper describes legal media discourse, which is a hybrid discourse formation whose preconstructs are legal discourse and media discourse. The study was conducted using general scientific methods: induction, generalization, analysis, synthesis, description; and specialized linguistic methods: continuous sampling method, discourse analysis. The texts of legal media discourse presented on the official websites of the English-language media platforms such as The Guardian, BBC, The New York Times, The Washington Post, The Times, Washington Monthly, etc. form the empirical basis of the study. Legal discourse and media discourse are institutional discourses whose interaction results in forming an independent hybrid. The article provides the analysis of legal media discourse using the pattern of the institutional discourse description proposed by V.I. Karasik, which consists of the following criteria: typical participants, chronotope, goals, values, strategies, genres, precedent texts, and discursive formulas. The characteristics of the discursive hybrid under study are determined by referring to the preconstruct discourses features identified at the present time. The description of legal media discourse as a specific sphere of the intersection of law and media is viewed as not a mechanical sum of the characteristics of legal discourse and media discourse, but their synthesis which accounts for the independent nature of the hybrid discursive formation.

Еще

Legal media discourse, legal discourse, media discourse, hybrid discourse, discourse strategies, genres of discourse, discursive formulas

Короткий адрес: https://readera.org/149140037

IDR: 149140037

Список литературы Legal media discourse as a hybrid phenomenon

 • Averin A.S., 2020. Populyarno-yuridicheskiy diskurs: formirovanie kontseptsii [Popular Legal Discourse: Development of the Conception]. Filologiya i kultura [Philology and Culture], vol. 59, no. 1, pp. 6-18. DOI: 10.26907/2074-02392020-59-1-6-18.
 • Beylinson L.S., 2008. Diskursivnye formuly professionalnoy rechi [Discursive Formulas of Professional Speech]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University], vol. 29, no. 5, pp. 42-46.
 • Borisova L.A., 2016. Yuridicheskiy diskurs: osnovnye kharakteristiki [Legal Discourse: General Characteristics]. Yazyk, kommunikatsiya i sotsialnaya sreda [Language, Communication and Social Environment], no. 14, pp. 133-151.
 • Dobrosklonskaya T.G., 2008. Medialingvistika: sistemnyy podkhod k izucheniyu yazyka SMI [Media Linguistics: A Systematic Approach to the Study of the Language of the Media]. Moscow, Flinta Publ., Nauka Publ. 203 p.
 • Gibbons J., 2003. Forensic Linguistics. An Introduction to Language in the Justice System. S. l., Blackwell Publishing. 348, viii p.
 • Gritskevich Yu.N., 2020. Yazyk prava v sovremennom massmediynom prostranstve [Language of Law in Modern Mass Media Space]. Aktualnye problemy issledovaniya kommunikatsionnykh aspektov PR-deyatelnosti i zhurnalistiki: sb. materialov IV Mezhdunar. nauch. seminara [Current Problems of Research of Communication Aspects of PR Activity and Journalism. Proceedings of the 4th International Scientific Seminar]. Pskov, Pskovskiy gosudarstvennyy universitet, pp. 67-78.
 • Karasik V.I., 2002. Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs [Language Circle: Personality, Concepts, Discourse]. Volgograd, Peremena Publ. 477 p.
 • Kerimov D.A., 2003. Metodologiya prava. Predmet, funktsii, problemy filosofii prava [Methodology of Law. Subject, Functions, Problems of Philosophy of Law]. Moscow, Izd-vo Sovremennoy gumanitarnoy akademii. 521 p.
 • Klushina N.I., 2012. Vedushchie kommunikativnye strategii v sovremennom mediadiskurse [Leading Communication Strategies in the Modern Media Discourse]. Russkiy yazyk segodnya. X Shmelevskie chteniya: sb. dokl. [Russian Language Today. The 10th Shmelev Readings. Collected Reports]. Moscow, Institut russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova RAN, pp. 217-222.
 • Kozhemyakin E.A., 2010. Massovaya kommunikatsiya i mediadiskurs: k metodologii issledovaniya [Mass Communication and Media Discourse: Towards Methodology]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki, vol. 83, no. 12, iss. 16, pp. 13-21.
 • Kozhemyakin E.A., 2011a. Lingvisticheskie strategii institutsionalnykh diskursov [Linguistic Strategies of Institutional Discourses]. Sovremennyy diskurs-analiz [Today's Discourse Analysis], iss. 3. URL: http://www. discourseanalysis.org/ada3/st30.shtml.
 • Kozhemyakin E.A., 2011b. Yuridicheskiy diskurs kak kulturnyy fenomen: struktura i smysloobrazovanie [Legal Discourse As a Cultural Phenomenon: Structure and Meaning Formation]. Yurislingvistika-11: Pravo kak diskurs, tekst i slovo: mezhvuz. sb. nauch. tr. [Legal Linguistics-11: Law As Discourse, Text and Word. Interuniversity Collection of Scientific Papers]. Kemerovo, s. n., pp. 131-144.
 • Krapivkina O.A., 2014. Zhanrovoe prostranstvo yuridicheskogo diskursa [Genres of Legal Discourse]. Vestnik IrGTU [Proceedings of Irkutsk State Technical University], no. 1, pp. 218-225.
 • Maltseva V.A., 2011. Strategii rechevogo vozdeystviya v professionalnoy kommunikatsii (na primere yuridicheskogo diskursa): avtoref. dis.... kand. filol. nauk [Strategies of Speech Influence in Professional Communication (Based on Legal Discourse). Cand. philol. sci. abs. diss.]. Chelyabinsk. 25 p.
 • Mosesova M.E., 2019. Obshchaya kharakteristika angloyazychnogo yuridicheskogo diskursa: status, uchastniki, zhanry, yazykovaya spetsifika [General Characteristics of English Legal Discourse: Status, Participants, Genres, Language Specifics]. Vestnik Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 52, no. 1, pp. 54-57.
 • Noruzova G.B., 2017. Leksiko-semanticheskie osobennosti yuridicheskogo diskursa, oposredovannogo SMI [Lexical and Semantic Features of Legal Discourse Mediated by the Media]. Dukhovnost i mentalnost: ekologiya yazyka i kultury na rubezheXX-XXI vekov: sb. st. po materialam Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. ped. i nauch. deyatelnosti prof. Galiny Vasilyevny Zvezdovoy i priurochennoy k ee yubileyu [Spirituality and Mentality: Ecology of Language and Culture at the Turn of the 20th - 21st Centuries. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the Pedagogical and Scientific Activities As Well As the Anniversary of Professor Galina Zvezdova]. Lipetsk, Lipetskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo, pp. 246-250.
 • Olomskaya N.N., 2013. K voprosu o zhanrovoy klassifikatsii mediadiskursa [On Genre Classification of Media Discourse]. Nauchnyi dialog, vol. 17, no. 5, pp. 250-259.
 • Palashevskaya I.V, 2010. Funktsii yuridicheskogo diskursa i deystviya ego uchastnikov [Functions of Legal Discourse and Actions of Its Actors]. Izvestiya
 • Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [Izvestiya of the Samara Russian Academy of Sciences Scientific Center], vol. 12, no. 5-2, pp. 535-540.
 • Palashevskaya I.V., 2010. Zhanry yuridicheskogo diskursa: formaty, stsenarii, teksty [Juridical Discourse Genres: Formats, Scripts, Texts]. Izvestiya VGPU, vol. 50, no. 6, pp. 28-32.
 • Shashkova V.N., 2020. Spetsifika yazykovogo oformleniya yuridicheskogo diskursa v sredstvakh massovoy kommunikatsii [Specific Language of the Legal Discourse in the Mass Media]. Russian Linguistic Bulletin, vol. 24, no. 4, pp 122-125. DOI: https://doi.org/10.18454/ RULB.2020.24.4.6.
 • Shuba A.S., 2018. Mediatizatsiya yuridicheskikh terminov v diskurse sovremennykh SMI (na materiale angliyskogo yazyka) [Mediatization of Legal Terms in the Discourse of Modern Mass Media (Based on the English Language)]. Studium Juvenis: mezhvuz. sb. tr. molodykh uchenykh [Studium Juvenis. Interuniversity Collection of Papers of Young Scientists]. Chelyabinsk, pp. 61-63.
 • Silanova M.A., 2014. Mediatizatsiya yuridicheskogo diskursa [The Mediatization of Legal Discourse]. Mediaskop [Mediascope], iss. 4. URL: http:// www.mediascope.ru/?q=node/1643.
 • Tertychny A.A., 2000. Zhanry periodicheskoy pechati [Genres of Periodicals]. Moscow, Aspekt Press Publ. 310 p. URL: http://www.evartist.narod.ru/ text2/01.htm.
 • Tyrygina V.A., 2013. Khronotopicheskoe izmerenie mediadiskursa [Chronotopic Dimension of Media Discourse]. Yazyk i kultura: sb. st. ХХIIIMezhdunar. nauch. konf. [Language and Culture. Collected Articles of the 23th International Scientific Conference]. Tomsk, Izdatelskiy dom TGU, pp. 108-110.
 • Varo A.E., Hughes B., 2002. Legal Translation Explained. Manchester, St. Jerome Publishing. 204 p.
Еще
Статья научная