Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Sadoyi Farg’ona” gazetasida chop etilgan maqolalari hususida

Автор: Qodirova M.S.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (86), 2021 года.

Бесплатный доступ

Ushbu maqolada Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Sadoyi Farg’ona” gazetasida chop etilgan maqolalari hususida fikr yuritilgan.

Matbuot, publisistika, gazeta, nashr, sahifa, jadidcilik

Короткий адрес: https://readera.org/140260677

IDR: 140260677

Список литературы Hamza Hakimzoda Niyoziyning “Sadoyi Farg’ona” gazetasida chop etilgan maqolalari hususida

 • O'zbekiston Res’ublikasi Konstitutsiyasi.T.O'zbekiston.I993y.
 • Karimov I. Istiqlol va ma'naviyat.T. 0' zbekiston. 1994y.
 • Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatlari va milliy istiqlol mafkurasi.T.1993y.
 • Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.1994y.
 • Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T. 1994y.
 • O’zbek adabiyoti 4 tomlik, 4 tom. T. 1960y.
 • Milliy uyg’onish. T. 1993y.
 • Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyoti.T. 2004y.
 • Sh. Rizayev. Jadid drammasi. T. 1997y.
 • Karimov G. Muqimiy hayoti va ijodi. T. 1970y.
 • Muqimiy asarlar. T. 1974y.
 • Ahmedov S. O’zbek adabiyotida “Sayohatnoma” 1980y.
 • Haytmatov A. Mavlono Muhiyi. Uzb. Ad. San’ati T. 1912y.
 • Furqat ijodiyoti. T. 1990y.
 • Abdug’afurov A. Zokirjon Furqat. T. 1977y.
 • N. Zavqiy. Tanlangan asarlar. T. 1958y.
 • Anbar Otin. She’rlar. Risola. T. 1970y.
 • Isoqhon Ibrat. Tarihi Farg’ona. T. 1992y.
 • KosimovB. Dolimov U. Ma’rifat darg’alari. T. 1990y.
 • A. Jalolov. Shoir Kamiy. UTA. JVb4 1993y.
 • Yusuf Saryomiy “Sherlar” Sayram. 1990y.
 • To’labayev O. Karimbek Kamiy. UTA Ns4 1993y.
 • Qosimov B. Jadidchilik milliy uyg’onish. T. 1993y.
 • Aliev A. Mahmudho’ja Behbudiy. T. 1994y.
 • Vadum Mahmud. Turk shoiri Ajziy, milliy uyg’onish T. 1993y.
 • S. Ahmad “Munavvar qori” esse “sharq yulduzi” JVb5 1992y.
 • A. Bobohonov. Abdulla Avloniy pedagogic faoliyati. T. 1966y.
 • B. Qosimov. Tavallo “Guliston” № 6 1969y.
 • B. Qosimov. Sidqiy Hondayliqiy “izlay, izlay. topganim” T. 1983y.
 • B. Qosimov. “izlay, izlay topganim” T. 1983y.
 • I. G’aniev. Fitratning tragediya yaratish san’ati. T. 1994y.
 • Qayumov. L Saylanma. Hamza hayoti va ijodi. T. 1981y.
 • M. Qushjonov. A. Qodiriyning tasvirlash san’ati. T. 1966y.
 • O. Sharofiddinov. Cho’lpon. T. 1991y.
 • Naim Karimov. Cho’lpon. T. 1991y.
 • N. Jumaev. Feruz. T. 1995y.
 • B. Qosimov. Maslakdoshlar. T. 1994y.
 • I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. T. «Uzbekiston» 2009.
 • I.A.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T. «Sharq» 1998.
 • D.A.Alimova. Istoriya kak istoriya, istoriya kak nauka. II ch. T. «Uzbekiston» 2009.
 • Jadidchilik: islohat, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. T. «Universitet» 1999.
 • D. Alimova, U Rashidov XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buxorodagi siyosiy harakatlar va kurashlar. Buxoro – 2009.
 • Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohatlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash. T. «Ma’naviyat» 2001.
 • O’zbekistonni yangi tarixi. 1-kitob Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T. «Sharq» 2000.
Еще
Статья научная