«Фаустина Ковальская - учитель церкви?»: о некоторых тенденциях в современной католической теологии в Польше

Автор: Фолиева Татьяна Александровна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 6 (95), 2020 года.

Бесплатный доступ

Сестра Фаустина Ковальская - один из самых известных католических визионеров XX в. Если верить ее «Дневнику», ей являлся Иисус Христос, дабы утвердить почитание (культ) Божьего Милосердия. Полное доверие Богу и милосердие по отношению к людям - это фундамент, на котором основаны новые формы поклонения: образ Христа с надписью «Иисус, уповаю на Тебя», установление праздника Милосердия в первое воскресенье после Пасхи, Венчик Божьему Милосердию, Час Милосердия и распространение культа Божьего Милосердия. После смерти сестры Фаустины в 1938 г. образ Божьего Милосердия и его почитание распространяется по всему миру, но с 1959 г. вплоть до конца 1960-х гг. Святейший Престол запретил почитание Божьего Милосердия. В 2000 г. сестра Фаустина Ковальская была канонизирована, а Ватикан официально признал культ Божьего Милосердия. В настоящей статье мы осветим жизнь и учение св. Фаустины, покажем, как развивалось почитание Божьего Милосердия, рассмотрим теологию милосердия в контексте современной богословской мысли в Польше.

Еще

Теология милосердия, польская теология, фаустина ковальская, папа иоанн павел ii, образ божьего милосердия, современная польская теологическая мысль

Короткий адрес: https://readera.org/140250837

IDR: 140250837   |   DOI: 10.47132/1814-5574_2020_6_47

Список литературы «Фаустина Ковальская - учитель церкви?»: о некоторых тенденциях в современной католической теологии в Польше

 • Дневник (1993) - Божие милосердие в моей душе. Дневник блаженной Фаустины Ковальской / Пер. Игоря Баранова. М.: Подвиг, 1993. 482 с.
 • Misericordiae Vultus - Misericordiae Vultus: булла, провозглашающая внеочередной юбилейный год милосердия. М.: Издательство Францисканцев, 2015.
 • Dives in misericordia - Dives in misericordia (Бог, богатый милосердием). Окружное послание (Энциклика) Его Святейшества Папы Иоанна Павла II Верховного Понтифика. URL: https://www.claret.ru/misericordia.html (дата обращения: 25.11.2020).
 • Redemptor Hominis - Redemptor Hominis (Искупитель человека). Окружное послание (Энциклика) Его Святейшества Папы Иоанна Павла II Верховного Понтифика. URL: https:// www.claret.ru/redemptor.html (дата обращения: 25.11.2020).
 • Bernyś (2016) - Bernyś M. Miłosierdzie: największy przymiot Boga u świętej Faustyny i w dziejach Kościoła. Ząbki: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2016. 245 s.
 • Bóg bogaty w miłosierdzie (2003) - Bóg bogaty w miłosierdzie / zespół red. Lucjan Balter, Stefan Dusza, Andrzej Piętka. Poznań: Pallotinum, 2003. 377 s.
 • Celakówna (2007) - Celakówna R. Wyznania z przeżyć wewnętrznych / zebr. i oprac. Małgorzata Czepiel; wstęp i red. Władysław Kubik. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007. 431 s.
 • Dives (1983) - Dives in misericordia: tekst i komentarze / Jan Paweł II; red. Stanisław Nagy. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983. 282 s.
 • Dobrzycki, Szafraniec (2007) - Dobrzycki Z., Szafraniec S. Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego: Rozalia Celakówna i jej misja. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007. 233 s.
 • Dola (2016) - Dola T., ks. Teologia miłosierdzia bożego według bulli "Misericordiae Vultus" Papieża Franciszka // Roczniki Teologiczne. 2016. Tom LXIII, zeszyt 9. S. 5-19. http://dx.doi. org/.
 • DOI: 10.18290/rt.2016.63.9-1
 • Garnett, Harris (2013) - Garnett, J., Harris, A. Canvassing the Faithful: Image, Agency and the Lived Religiosity of Devotion to the Divine Mercy // In Prayer in Religion and Spirituality. Leiden: Brill, 2013. P. 77-102.
 • DOI: 10.1163/9789004260498_006
 • Góźdź (2016) - Góźdź K., ks. Teologia Miłosierdzia Bożego // Teologia w Polsce. 2016. Т. 10 (1). S. 5-15.
 • Granat (1991) - Granat W., ks. Mesjanistyczny charakter kultu Miłosierdzia Bożego objawionego w Chrystusie // Powołanie człowieka. T. 8: Wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia / red. ks. Lucjan Balter SAC. Poznań, 1991. S. 38-52.
 • Konopka (2007) - Konopka B. Błogosławiona Aniela Salawa (1881-1922): życie i duchowość. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2007. 160 s.
 • Kotkowski (2017) - Kotkowski J. Czas miłosierdzia - refleksje na kanwie bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka // Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia / redakcja Bogusław Migut, Andrzej Megger; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. 156 s.
 • Krążek (2005) - Krążek A. J. Polska w wizjach św. siostry Faustyny. Kielce: Jedność, 2005. 372 s.
 • Kunka (2015) - Kunka S. W szkole miłosierdzia Bożego u św. Jana Pawła II i Benedykta XVI // Studia Pelplińskie. 2015. T. 48. S. 133-153.
 • Machniak (2001) - Machniak J. Widziałam Pana: wizje św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych, 2001. 116 s.
 • Machniak - Machniak J., ks. UPJPII Kraków św. Siostra Faustyną Kowalska (1905-1938) Doktorem kościoła. URL: http://www.milosierdzie.pl/akademia/ftp/Jan-Machniak-sw-Faustyna-Kowalska-Doktorem-Kosciola.pdf (дата обращения: 25.11.2020).
 • Majdan (2014) - Majdan M. Św. Faustyna o aniołach i szatanie. Warszawa: Promic, cop. 2014. 111 s.
 • Miłosierdzie a odpowiedzialność (2018) - Miłosierdzie a odpowiedzialność / redakcja naukowa Zdzisław Józef Kijas OFM Conv, Agnieszka Hennel-Brzozowska. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2018. 233 s.
 • Miłosierdzie (2016) - Miłosierdzie: antologia tekstów: XI Dni Jana Pawła II / Jan Paweł II; wybór tekstów, opracowanie i słowo wstępne Bartłomiej Pieron. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2016. 397 s.
 • Miłosierdzie: próba spojrzenia (2018) - Miłosierdzie: próba spojrzenia interdyscyplinarnego / pod redakcją Przemysława Sawy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 275 s.
 • Napiórkowski, Warchoł (2015) - Napiórkowski A., Warchoł P. Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła?: polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia. Wyd. 2 (popr. i uzup.). Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2015. 150 s.
 • Ozorowski (1997) - Ozorowski E. Prawda o miłosierdziu bożym w encyklice Jana Pawła II.,Dives In Misericordia" // Studia Teologiczne. 1997. Vol. 15. S. 37-49.
 • Różycki (2018) - Różycki I. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: studium teologiczne Dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej na temat Nabożeństwa. Kraków: Wydawnictwo Misericordia, 2008. 127 s.
 • Salawa (1989) - Salawa A. Dziennik. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1989. 107 s.
 • Sopoćko (2005) - Sopoćko M. Jezus Król Miłosierdzia: artykuły z lat 1936-1975 / zebrał Adam Skreczko. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2005. 252 s.
 • Tischner (1999) - Tischner J. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Kraków: Wydaw. AA: Wydaw. M, 1999. 117 s.
 • Warchoł (2011) - Warchoł P. Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek: teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II. Paprotnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, 2011. 334 s.
 • Witko (2003) - Witko A. Boża tajemnica miłosierdzia: święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Kraków: Wydawnictwo.,M": Wydaw. AA, 2003. 331 s.
 • Wspomnienia (2013) - Wspomnienia o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia / [oprac. M. Elżbieta Siepak]. Kraków: Wydawnictwo Misericordia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 2013. 272 s.
 • Zabielski (1990) - Zabielski J. Normatywny charakter chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II // Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża 8, 1990. S. 103-119.
 • Zabielski (2006) - Zabielski J. Wydobywanie dobra: teologia chrześcijańskiego miłosierdzia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. 201 s.
 • Zieziula (2013) - Zieziula B. Polscy teolodzy o kulcie Miłosierdzia Bożego. Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego, 2013. 127 s.
Еще
Статья научная