Economic role of tourist cooperation in Hungary

Бесплатный доступ

Modern tourism was developed owing to the economic, social and technological changes in the XX century. The establishment of sustainable and competitive tourism is a trend that can be observed worldwide. Therefore, in countries interested in tourism, such as Hungary, it has become an important development direction to establish an institutional structure based on tourism destination management (TDM). Over the past decade developing organizations did not affect only our country’s most advanced touristic areas (eg.: Heviz, Lake Balaton, Siofok, Hajdúszoboszló, Buk), but also an increasing number of destination organizations were set up in rural areas dealing with a variety of economic and social problems. Along this the question could be raised about what the role of these associations were / is, and how efficiently could / do they operate.The questions are whether this institutionalized cooperation can work effectively in our country; what effects do they have in the life of a region; and if these effects can be measured, which indicators are the most suitable ones to do so?

Еще

Hungary, tourism, cooperation, association, destination, sustainability, indicators, analysis, economical effect

Короткий адрес: https://readera.org/149131198

IDR: 149131198   |   DOI: 10.15688/re.volsu.2017.3.5

Список литературы Economic role of tourist cooperation in Hungary

 • Aubert A. A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. The methods and results of regional tourism research and design. Pécs, PTE-TTK Földrajzi Intézet, 2007. 391 p.
 • Buhalis D. Marketing the competitive destination in the future. Tourism Management, 2000, no. 21 (1), pp. 97-116.
 • Crouch G., Ritchie J.B.R. Tourism competitiveness and societal prosperity. Journal of Business Research, 2000, no. 44 (3), pp. 137-152.
 • Dávid L., Kovács T., Tóth G., Bujdosó Z., Patkós Cs. A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. Effects and significance of tourism in regional development. In: Süli-Zakar, I. (szerk.): A terület-és településfejlesztés alapjai II. Budapest -Pécs, Dialógus Campus Kiadó, 2010, pp. 447-468.
 • Dávid L., Tőzsér A. Destination Management in Hungarian tourism. In: Applied studies in Agribuiness and Commerce. Budapest, APSTRACT Agroinform Publishing House, 2009, pp. 81-84.
 • Káposzta J., Nagy A., Nagy H. Tourism infrastructure index and the distribution of development funds in statistical regions of Hungary. Agrarian Bulletin of the Urals, 2013, no. 12 (118), pp. 80-83.
 • Káposzta J., Nagy, A., Nagy H. The impact of tourism development policy on the regions of Hungary. Regional Economy. South of Russia, 2016, no. 11 (1), pp. 10-17.
 • Kaspar C. Turisztikai alapismeretek. Basics of Tourism. Budapest, KIT, 1992. 157 p.
 • Lengyel M. TDM Működési Kézikönyv. TDM Operational Handbook. Budapest, Heller Farkas Főiskola, 2007. 212 p.
 • Lőrincz K., Raffay Á., Hajmásy Gy. A turisztikai desztináció menedzsment rendszer gazdasági fenntarthatósága Magyarországon. The economic sustainability of tourist destination management system in Hungary. 2014. 30 p.
 • Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2014-2024. National Tourism Development Concept 2014-2024. Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2014. 81 p.
 • Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013. National Tourism Development Strategy 2005-2013. In: Turizmus Bulletin, IX. évfolyam, különszám, 2005. Budapest, 2005. 56 p.
 • Nyirádi Á., Semsei S. (szerk.). Balatoni TDM füzetek. TDM Booklets to Balaton. Siófok, Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., 2007. 108 p.
 • Panyor Á., Győriné Kiss E., Gulyás L. Bevezetés a desztináció menedzsmentbe. Introduction to the destination management. Keszthely, 2011. 162 p.
 • Piskóti I., Hidvéginé Molnár J., Pataki S., Schumpler H., Gulyás I. Desztináció-menedzsment lépésről-lépésre. Destination management step by step. Eger -Miskolc, 2007. 43 p.
 • Soisalon-Soininen T., Lindroth K. Regional Tourism Co-operation in Progress. In Lazzeretti L. Petrillo C.S. (Ed.). Tourism Local Systems And Networking. Oxford, Elsevier Science & Technology, 2006, pp. 187-196.
 • Sziva I. Turisztikai Desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése Interpretation and analysis of the competitiveness of Tourism Destinations. Ph.D. értekezés. PhD dissertation Budapesti Corvinus Egyetem. Gazdálkodástani Doktori Iskola. Budapest, 2010. 197 p.
 • Tasnádi J. Turizmus az Európai Unióban és Magyarországon. Tourism in Europe and in Hungary. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara, 2006. 98 p.
 • Tőzsér A. A versenyképes turisztikai desztináció: Új turisztikai versenyképességi modell kialakítása. Competitive tourism destination: developing new tourism competitiveness model. Doktori disszertáció. PhD dissertation, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolája. Miskolc, 2010. 224 p.
 • Víg T. Fogalomjegyzék a TDM-rendszer témakörhöz. Definition index to TDM system. Turizmus Bulletin, 2010, no. 1-2. 119 p.
Еще
Статья научная